ลงทะเบียนความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

หรือ

รายละเอียดโปรโมชั่น

กิกะเทค ไฟเบอร์

กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000/100 Mbps ปกติราคา 999.-/เดือน
** โปรพิเศษ เฉพาะเว็บไซต์โปรแรง ลด 200 บาท นาน 9 เดือน เหลือเพียง 799.-/เดือน **

+ เน็ตมือถือ 5 GB พร้อมฟรี WiFi ไม่อั้น
+ กล่องทรูไอดีทีวีพร้อมแพ็กเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม 
+ ฟรี! ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกว่า 100 แมตช์

พิเศษ! อุปกรณ์เราเตอร์ แรงระดับกิกะบิต True Gigatex Fiber Router รองรับการส่งสัญญาณผ่าน LAN ได้สูงสุด 1000Mbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด 800Mbps ส่งสัญญาณเป็น 2.4GHz และ 5GHz

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 - 31 มกราคม 63 เท่านั้น

273,332

10/09/19

รายละเอียดโปรโมชั่น

กิกะเทค ไฟเบอร์

กิกะเทค ไฟเบอร์ 1000/100 Mbps ปกติราคา 999.-/เดือน
** โปรพิเศษ เฉพาะเว็บไซต์โปรแรง ลด 200 บาท นาน 9 เดือน เหลือเพียง 799.-/เดือน **

+ เน็ตมือถือ 5 GB พร้อมฟรี WiFi ไม่อั้น
+ กล่องทรูไอดีทีวีพร้อมแพ็กเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม 
+ ฟรี! ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกว่า 100 แมตช์

พิเศษ! อุปกรณ์เราเตอร์ แรงระดับกิกะบิต True Gigatex Fiber Router รองรับการส่งสัญญาณผ่าน LAN ได้สูงสุด 1000Mbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด 800Mbps ส่งสัญญาณเป็น 2.4GHz และ 5GHz

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 - 31 มกราคม 63 เท่านั้น

273,332

10/09/19

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน สำหรับแพ็กเกจ 1Gbps และไม่น้อยกว่า 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจ 500 Mbps ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาคำขอใช้บริการ
• ติดตั้งพร้อมอปุกรณ์ Gigabit WiFi Router เท่า่นั้น
• ราคาค่าบริการตามแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
• รายการส่งเสริมการขายนี้สมัครได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการจะต้องจดทะเบียน ในนามบุคคลธรรมดา สำหรับทุกบริการตาม รายการส่งเสริมการขาย Gigabit Package ภายใต้ที่อยู่ติดตั้งเดียวกันและที่อยู่ในการส่งบิลทุกบริการจะต้องเป็นสถานที่เดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกันทุกบริการ
• พิเศษ ค่าแรกเข้า 890 บาท จากอัตราปกติ 2,000 บาท (ชำระ ณ วันติดตั้ง)
• รับสิทธิยืมอปุกรณ์ WiFi Router สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้ถึง 800 Mbps
• ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิยืมอุปกรณ์โมเด็มมูลค่าสูงสุด 6,975 บาท (อุปกรณ์ Gigabit WiFi Router มูลค่า 3,900 บาท)
• ได้รับยกเว้น ค่าติดตั้งและเดินสายอินเทอร์เน็ต มูลค่า 2,600 บาท ตามระยะสายที่ทางผู้ให้บริการกำหนดทั้งนี้ผู้ใช้บริการตกลงใช้บริการตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาคำขอใช้บริการ
• การให้บริการอินเทอร์เน็ตของ True Online เฉพาะพื้นที่ ที่มีข่า่ยสาย FTTH ที่โครงข่ายพร้อมให้บริการตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ
• ได้รับยกเว้นค่าติดตั้งบริการ True Visions และ ฟรี ค่าประกันกล่องรับสัญญาณ True Visions มูลค่า รวม 4,500 บาท สำหรับแพ็กเกจ CVG Gold
• กรณีผู้ใช้บริการยกเลิก บริการ ผู้ใช้บริการต้องคืนอุปกรณ์โมเด็มและอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ True Visions
• เงื่อนไขการสมัครบริการเป็นไปตามข้อกำหนดของแพ็กเกจทรูสมารท์ชอยส์ที่ร่วมรายการ
• ผู้ใช้บริการปัจจุบัน True Online / True Visions / ทรูมูฟ เอช สามารถขอรับสิทธิ์แิพ็กเกจนี้ได้
• รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถร่วมสิทธิ์ุส่วนลดอื่นใดได้เนื่องจากเป็นรายการส่งเสริมการขายพิเศษ
• ลูกค้า้ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจ 1 Gbps หากมีส่วนลดใด ๆ อยู่ก่อนหน้าส่วนลดจะสิ้นสุดลงทันที
• รับสิทธิสมัครบริการโทรศัพท์บ้านทรู โดยจ่ายเพิ่มเติมเพียงเดือนละ 100 บาท รับค่าโทร 150 นาที สำหรับโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ พิเศษ ฟรี ค่าติดตั้ง 3,350 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
• สิทธิพิเศษ ผู้ใช้บริการจะได้รับชมเป็นแพ็กเกจ Unlimited HD นาน 12 เดือน (True ID) คิดค่าบริการเฉพาะการใช้งานตามจริงของอินเทอร์เน็ต
• สำหรับแพ็กเกจ Fiber Plan 1 Gbps. คือ ความเร็วสูงสุด ที่สัญญาณส่งมาจากชุมสายมาจนถึง อุปกรณ์กระจายสัญญาณที่ติดตั้ง ภายในที่พัก อาศัยโดยความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 95% หรือต่ำกว่าเมื่อทำการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN และประมาณ 90% หรือต่ำกว่าเมื่อทำการเชื่อมต่อผ่านอปุกรณ์ไวไฟ (เนื่องด้วยข้อจำกัดของมาตรฐานอปุกรณ์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วย เช่น อุปกรณ์ภาครับและภาคส่ง การใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ เป็นต้น

Gigabit Fiber ความเร็วในการดาวน์โหลด
ผ่านสาย LAN 1 Gbps สูงสุด 1000 Mbps
ผ่าน WiFi สูงสด 800 Mbps.

• ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์ไม่ครบทุกบริการได้ทั้งนี้ สิทธิใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ และลูกค้าไม่ได้ขอรับบริการจะไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้ง ไม่สามารถโอนไปให้บุคคล หรือ นิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
• บัตรทรูการด์ จะถูกจัดส่ง ภายใน 60 วัน หลังจากชำระค่าบริการรอบบิลแรกแล้ว
• บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ นอกเหนือ จากการใช้งานส่วนบุคคล ในลักษณะที่บุคคลธรรมดาโดยทั่วไปพึงใช้งาน หากพบการใช้งานผิดประเภททางผู้ให้บริการมีสิทธิในการยกเลิกบริการหรือ ลดความเร็วลงโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่บริษัททรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัททรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และ/หรือ บริษัทเรียลมูฟ จำกัดและ/หรือบริษัททรูวิชั่นส์กรุ๊ป จำกัด กำหนด
• ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนสมัครบริการที่ www.trueonline.com
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งบริการทรูออนไลน์ทุกแพ็กเกจในรูปแบบของ Bridge mode เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดและหากมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานในรูปของ Bridge mode ในภายหลังทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันความเร็วสูงสุดตามข้างต้น