ลงทะเบียนความสนใจ
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ

หรือ

รายละเอียดโปรโมชั่น

ทรูไฟเบอร์ 200/200 Mbps

สมัครทรูไฟเบอร์ 100/100 Mbps อัพเพิ่มฟรี สปีด ดาวน์โหลด/อัพโหลดสูงสุด 200/200 Mbps ตลอดอายุการใช้งาน ในราคาเดิม เพียง 599.-/เดือน

**เริ่มอัพสปีดให้ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

+ เน็ตมือถือ 10 GB พร้อมฟรี WiFi ไม่อั้น 
+ กล่องทรูไอดี ทีวี พร้อมแพ็กเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม 
+ ฟรี! ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกว่า 100 แมตช์

พิเศษ! อุปกรณ์เราเตอร์ แรงระดับกิกะบิต True Gigatex Fiber Router รองรับการส่งสัญญาณผ่าน LAN ได้สูงสุด 1000Mbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด800Mbps ส่งสัญญาณเป็น 2.4GHz และ 5GHz 

สมัครและติดตั้ง ภายในวันที่ 1 มกราคม 63 - 31 มกราคม 63 เท่านั้น

5,094

26/11/19

รายละเอียดโปรโมชั่น

ทรูไฟเบอร์ 200/200 Mbps

สมัครทรูไฟเบอร์ 100/100 Mbps อัพเพิ่มฟรี สปีด ดาวน์โหลด/อัพโหลดสูงสุด 200/200 Mbps ตลอดอายุการใช้งาน ในราคาเดิม เพียง 599.-/เดือน

**เริ่มอัพสปีดให้ตั้งแต่ 3 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

+ เน็ตมือถือ 10 GB พร้อมฟรี WiFi ไม่อั้น 
+ กล่องทรูไอดี ทีวี พร้อมแพ็กเกจรายการและช่องดังระดับพรีเมียม 
+ ฟรี! ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกว่า 100 แมตช์

พิเศษ! อุปกรณ์เราเตอร์ แรงระดับกิกะบิต True Gigatex Fiber Router รองรับการส่งสัญญาณผ่าน LAN ได้สูงสุด 1000Mbps และผ่าน WiFi ได้สูงสุด800Mbps ส่งสัญญาณเป็น 2.4GHz และ 5GHz 

สมัครและติดตั้ง ภายในวันที่ 1 มกราคม 63 - 31 มกราคม 63 เท่านั้น

5,094

26/11/19

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1.ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามบุคคลธรรมดา หรือในนามนิติบุคคล โดยผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการ

2.ค่าแรกเข้า 890.- จากราคาปกติ 2,000.- (ลูกค้าที่จดทะเบียนใช้บริการในนามนิติบุคคลจะได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท)

3.พิเศษ: งดเว้นค่าแรกเข้า 890.- สำหรับลูกค้าที่มีชื่อผู้สมัคร และ ที่อยู่ติดตั้ง ตรงกับชื่อและที่อยู่ที่ระบุอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประชาชน

4.พร้อมรับสิทธิพิเศษการยืมอุปกรณ์ router มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลาสัญญา 12 เดือน และฟรีค่าติดตั้งบริการกล่อง TrueID TV

5.ช่างติดตั้งจะเป็นผู้นำอุปกรณ์ดังกล่าวไปติดตั้งให้แก่ลูกค้าตามวันที่นัดหมายติดตั้ง TOL

6.ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าติดตั้งเพิ่มเติม(ถ้ามี) ให้แก่ช่างติดตั้ง

7.เฉพาะการสมัครแพ็กเกจนี้ จะได้รับความเร็วเริ่มต้นที่ 100/100 mbps ราคา 599 บาท/เดือน , และรับสิทธิ์เพิ่มความเร็วจาสปีดปกติ100/100 mbps เป็น 200/200 Mbps ฟรี ตลอดการใช้งาน, โดยความเร็วจะถูกปรับเป็น สปีด 200/200 Mbps ตลอดอายุการใช้งาน

8.กรณีผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการ TrueOnline-Internet และยกเลิกบริการก่อนกำหนด หรือถูกระงับ ผู้ใช้บริการยินดีชำระค่าส่วนต่างของค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท ค่าติดตั้งอุปกรณ์และเดินสายเป็นเงิน 2,600 บาท และหากมีการติดตั้งบริการโทรศัพฺบ้านเลขหมายใหม่ ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าติดตั้งโทรศัพท์บ้านเป็นเงิน 3,350 บาท คืนให้แก่บริษัท(อัตราดังที่กล่าวมายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมส่งคืน router หรืออุปกรณ์อื่นใด ตามเงื่อนไขกำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ จะคำนวณค่าธรรมเนียมแรกเข้า 2,000 บาท และค่าติดตั้ง 2,600 บาท เฉลี่ยให้ตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่เหลือจนถึงเดือนที่ครบสัญญา

9.อุปกรณ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของบริษัท TICC
- กรณีอุปกรณ์ router เสียเนื่องจากการใช้งาน (ภายใต้เงื่อนไข) บริษัทฯ ดูแลและให้บริการฯ ตลอดอายุการใช้บริการ
- กรณียืนยันยกเลิก จะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมด ส่งคืนที่ True Shop/ช่างเข้าเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดที่บ้านลูกค้า, หากไม่นำส่งคืน/ช่างเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าอุปกรณ์ router ในราคาสูงสุด 6,975 บาท ตามเงื่อนไขกำหนด

10.แพ็กเกจนี้ สำหรับเทคโนโลยี FTTH และสมัครผ่านช่องทาง ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์โปรแรงเท่านั้น

11.แพ็กเกจนี้ สำหรับลูกค้าสมัครใหม่ เฉพาะการสมัครในแพ็กเกจ 4POTT: 100/100 mbps ราคา 599 บาท/เดือน ที่กำหนดเท่านั้น, ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 31 ธ.ค. 62 แพ็กเกจนี้มีระยะเวลาสัญญาใช้บริการ 12 เดือน (รอบบิล) นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้

12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า